Guangdong Uchi Technology Co.,Ltd
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
SPD อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากไฟ
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก LED
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบที่ 1 + 2
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบที่ 2
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก PV
MOV ป้องกันไฟกระชาก
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากกล้องวงจรปิด
Varistor พลังงานสูง
กล่องป้องกันฟ้าผ่า
ส่วนประกอบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟกระชาก